Ads 468x60px

1

menu

Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7Phiên bản này gồm các tiện ích:
- Mini Windows Xp (phiên bản 12)
- Partition Magic Pro 8.05
- Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
- Acronis True Image Enterprise Server 8.1.945
- Norton Ghost 11.5.1
1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7
1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7

1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7
1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7

1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7
1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7

Chú ý: Tools này được viết dưới dạng 1 Click, khi chạy file này nó sẽ tự động sao lưu file boot của hệ điều hành, nếu muốn gỡ bỏ nó thì chạy file này một lần nữa là xong. Không được xoá bằng tay có thể lỗi hệ thống của bạn.

Mình đã test trên WinXP, Win7 32bit chạy bình thường.

                   Link download 
                      http://www.mediafire.com/?n62vd0ap1bd9rd0